1.
Saari E, Kurki A-L, Mattila-Holappa P. Yksilön toimijuudesta yhteiseksi käytännöksi : Muutospajat oppilaitoksen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä rakentamassa. AK [Internet]. 31. maaliskuuta 2021 [viitattu 20. huhtikuuta 2021];41(1):18-5. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107386