1.
Suhonen R, Cantell H, Weselius H, Kouvo T. ”Kun ihminen ihminen on”: Tapaustutkimus sekakuoro Koiton Laulun yhteiskunnallisesta aktivismista 1970-luvulta. AK [Internet]. 24. maaliskuuta 2022 [viitattu 5. heinäkuuta 2022];42(1):6-24. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/115550