1.
Jytilä R, Kekki N. Kohti ylirajaista lukemista: Lukupiiri aikuisten maahanmuuttaneiden yhteisöllisen oppimisen menetelmänä. AK [Internet]. 13. kesäkuuta 2022 [viitattu 9. elokuuta 2022];42(2):119-32. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/120034