1.
Kimanen A, Varjonen S, Sotkasiira T, Nivala E, Ryynänen S. Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista? Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta. AK [Internet]. 13. kesäkuuta 2022 [viitattu 15. elokuuta 2022];42(2):133-45. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/120038