1.
Huhtasalo J. Koneiden tulevaisuus haastaa filosofisiin pohdintoihin: Raatikainen, Panu (toim.) ( 2021). Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta. Gaudeamus. 300 sivua. AK [Internet]. 13. kesäkuuta 2022 [viitattu 9. elokuuta 2022];42(2):170-1. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/120047