1.
Myyry S. Feminististä pedagogiikkaa, opettaja! Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2018). Feministisen pedagogiikan ABC – Opas ohjaajille ja opettajille. Vastapaino. 291 sivua. AK [Internet]. 5. huhtikuuta 2019 [viitattu 13. kesäkuuta 2024];39(1):64-5. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80237