1.
Siirilä J. Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. 175 sivua. Gaudeamus. AK [Internet]. 10. joulukuuta 2019 [viitattu 21. syyskuuta 2020];39(4):318-9. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88087