1.
Vilkka H, Ylöstalo H. Tarinoilla tasa-arvoon? Narratiivisten menetelmien mahdollisuuksia kriittisessä toimintatutkimuksessa. AK [Internet]. 15. toukokuuta 2016 [viitattu 27. tammikuuta 2022];36(2):99-108. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88483