1.
Heikkinen A. Aktivismista realismiin: ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen aikuiskasvatuksen / aikauskasvatustieteen kritiikki. AK [Internet]. 15. syyskuuta 2014 [viitattu 27. helmikuuta 2024];34(3):215-23. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94101