1.
Manninen J, Meriläinen M. Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opiskelun hyötyihin. AK [Internet]. 15. toukokuuta 2015 [viitattu 22. kesäkuuta 2024];35(2):84-98. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/94128