1.
Koskela T, Rosenius P, Kärkkäinen S. Opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta erilaisissa oppimisympäristöissä. AK [Internet]. 24. syyskuuta 2020 [viitattu 5. joulukuuta 2022];40(3):197-211. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/98367