1.
Kynäslahti H, Jyrhämä R, Maaranen K, Byman R, Stenberg K, Sintonen S. ”Oli lupa hetki pysähtyä”: Akateeminen vertaisryhmä opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tukena. AK [Internet]. 24. syyskuuta 2020 [viitattu 25. heinäkuuta 2024];40(3):232-8. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/98369