https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2023-06-14T17:05:50+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Lue myös <a href="https://aikuiskasvatus.fi/ohjeita-kirjoittajalle/kirjoittajakutsut/" target="_blank" rel="noopener">kirjoittajakutsut.&nbsp;</a></p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/129602 Kun asia ei puhu puolestaan, siitä on osattava kertoa 2023-05-08T14:46:29+03:00 Severi Hämäri <p>Tarinallisuus elää renessanssia mutta kärsii inflaatiosta ja arvostelusta. Erityisesti journalismin ja kertomuksellisen kerrontatavan suhde herättää sekä innostusta että närää. Vaikka journalismin tutkija Maria Lassila-Merisalon kirjoittama oppikirja ilmestyi vuonna 2020, se ei voisi olla ajankohtaisempi. Kirja opastaa kertomaan todellisuudesta kiinnostavasti, innostavasti, käyttäen kaunokirjallisuudesta tuttuja rakenteita ja retorisia keinoja – mutta silti juurtaen jutun juuriaan myöten faktoihin.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Severi Hämäri https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130703 Kirja, joka sinun todennäköisesti olisi syytä lukea 2023-06-07T12:04:29+03:00 Severi Hämäri <p>Teos pureutuu tutkimusperustaisesti erityisesti suomalaiseen rasismiin ja sen vastaiseen työhön. Tehtävä on kaikkea muuta kuin helppo, sillä Suomessa rasismia kuten seksismiäkään ei oikein osata tunnistaa saati tunnustaa. Kirja on yksi parhaimpia lukemiani esityksiä rasismin sekä antirasismin ja -kolonialismin&nbsp;tutkimuksen perinteessä, jonka teoreettinen viitekehys on raskas ja usein vaikeaselkoinen siihen&nbsp;aiemmin perehtymättömälle.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Severi Hämäri https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130700 Jännitteinen teos pragmatistista 2023-06-07T12:01:55+03:00 Severi Hämäri <p>Kirja on nimensä mukaisesti yleisesitys Deweyn esteettisestä teoriasta. Samalla se on esteettis-filosofinen&nbsp;tutkielma, joka puolustaa Deweyn teorian omaperäisyyttä ja paikkaa nykytutkimuksen pohjana. Kaksinaisen&nbsp;tavoitteensa vuoksi kirjassa on pienimuotoinen sisäinen jännite: onko se yleisteos, joka on suunnattu kaikille Deweyn ajattelusta kiinnostuneille vai erityisesti juuri estetiikan tutkijoille suunnattu puheenvuoro?</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Severi Hämäri https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130698 Työelämä ja yhteiskunta pandemian hetkellä 2023-06-07T11:58:15+03:00 Anu Järvensivu <p>Kirja painottaa vahvasti työelämän tutkimusta: aihepiirille on varattu kaksi kolmannesta teoksen&nbsp;sivuista. Artikkelikokoelman muista teemoista, harrastuksista, elämäntavoista, perheistä ja opiskelijoista,&nbsp;olisi kiinnostavaa lukea enemmänkin, mutta ratkaisu mahdollistaa laajan kattauksen pandemian työelämävaikutuksista. Temaattisen kokoelman 13 artikkelista suurin osa on usean kirjoittajan yhdessä laatimia. Kirja kattaakin monenlaisia viitekehyksiä, näkökulmia, teoriataustoja ja menetelmiä, joiden valossa analysoidaan pandemian seurauksia.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Anu Järvensivu https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130674 Työssä oppimisen kehittäminen tutkimuksen peilissä 2023-06-06T17:14:07+03:00 Lauri Tuomi Tapio Varmola Tapio Varmola <p>Artikkelikokoelma kokoaa yhteen laajalti kotimaista työssä oppimisen tutkimusta. Koulutuspolitiikassamme&nbsp;jatkuva oppiminen on keskeinen aihe, ja sen ytimessä on työelämässä tapahtuva – elämänuran aikainen – oppiminen. Perinteisen aikuiskasvatuksen tutkimuksen haaste on, että oppiminen tapahtuu valtaosin työpaikoilla eikä oppilaitoksissa tai kurssikeskuksissa. Teos kattaa laajan kirjon työssä oppimisen kehittämistä koskevia tutkimuksia.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Lauri Tuomi, Tapio Varmola https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130671 Monitieteisesti lukemisen hoitavasta vaikutuksesta 2023-06-06T17:08:06+03:00 Hannele Cantell <p>Kirjallisuustieteen dosentti Päivi Kosonen ja kulttuuripsykologian tutkija ja dosentti Juhani&nbsp;Ihanus ovat toimittaneet artikkelikokoelman, jonka näkökulmina hoitavaan lukemiseen ovat kirjallisuudentutkimus, kirjallisuusterapia, psykologia, psykoterapia, kasvatustiede, neurotiede ja kirjastotyö.&nbsp;Toimittajat eivät kertomansa mukaan ole laatineet opaskirjaa vaan pikemminkin tutkimukseen&nbsp;perustuvan teoksen lukemisesta. Teoreettisen pohdinnan lisäksi kirjassa on paljon käytännöllisiä&nbsp;näkökulmia lukemisen hoitavista ulottuvuuksista.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Hannele Cantell https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130707 ”On osattava kuunnella vanhempien ihmisten kokemusta ja ääntä” 2023-06-07T12:19:56+03:00 Mirva Heikkilä <p>Mediatutkija ja kulttuurigerontologi Hanna Varjakoski, 47, tutkii Itä-Suomen yliopistossa ikääntyneiden digitaalisten terveyspalvelujen käyttöä.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mirva Heikkilä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130712 Iällä on väliä myös koulutusta koskevassa päätöksenteossa 2023-06-07T12:51:32+03:00 Ulpukka Isopahkala-Bouret <p>Ikä on tuotava mukaan koulutusta koskevaan keskusteluun. Kysymys myöhemmän iän opiskelumahdollisuuksista kytkeytyy ikäsyrjinnästä vapaan yhteiskunnan edistämiseen. Aikuisten tavoitteellinen opiskelu ja harrastaminen auttavat konkreettisesti haastamaan ikääntymistä koskevia ikäviä ennakkoluuloja ja raivaamaan tilaa omalle tavalle elää ja ikääntyä. Vanhanakin on oikeus sivistää itseään. Tämä on hyvä muistaa koulutusleikkauksia koskevassa päätöksenteossa.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Ulpukka Isopahkala-Bouret https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122118 Kirkastetulla sivistysnäkemyksellään järjestöt rakentavat kestävämpää yhteiskuntaa 2022-10-03T18:22:27+03:00 Kristiina Hannukainen Marion Fields <p>Toimintaympäristön muutokset ja viheliäiset globaalit ongelmat haastavat järjestöjen sivistyskäsitystä, joten niiden on kyettävä sanoittamaan sivistysroolinsa uudelleen. Uudistavaan oppimiseen pohjaava, osallistavin menetelmin tuotettu sivistysvisio on yksi askel kestävään tulevaisuuteen.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Kristiina Hannukainen, Marion Fields https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130704 Vuoden tiedeartikkeli pureutuu aikuistuvien nuorten elämään 2023-06-07T12:08:33+03:00 Terhi Kouvo <p>Palkitun tiedeartikkelin tekijät Mari Käyhkö ja Päivi Armila seurasivat Itä-Suomen syrjäseuduilla varttuneita nuoria seitsemän vuotta selvittääkseen, mihin esteisiin he elämässään törmäävät ja miten esteitään ylittävät. Äänessä ovat sosiologien tutkimukseen osallistuneet nuoret.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Terhi Kouvo https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130709 Summaries 2023-06-07T12:23:33+03:00 Esko Clarke Sario <p>Tiedeartikkelien suomenkieliset tiivistelmät ja englanninkieliset käännökset.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Esko Clarke Sario https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125065 Sisäisen yrittäjyyden työelämämerkitys ja reflektiopinnat: opiskelijoiden näkökulma 2022-12-01T21:11:13+02:00 Kaisa Hytönen Sanna Ilonen <p>Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyyskasvatusta opiskelijoiden näkökulmasta analysoimalla opiskelijoiden näkemyksiä oman sisäisen yrittäjyyden merkityksestä työelämässä ja sen reflektiopinnoista. Tutkimuskysymykset ovat, 1) millaisia merkityksiä opiskelijat näkevät omalla sisäisellä yrittäjyydellään työelämässä olevan ja 2) minkälaisia reflektiopintoja he käyttävät pohtiessaan sisäistä yrittäjyyttään. Tutkimus toteutettiin sisäisen yrittäjyyden aineopintotasoisella kurssilla. Aineisto muodostui 74 opiskelijan oppimispäiväkirjoista. Opiskelijat pohtivat sisäistä yrittäjyyttä osana omaa toimintaansa 21 oppimispäiväkirjassa, joihin aineisto rajattiin temaattista analyysiä varten. Tulosten mukaan sisäiseen yrittäjyyden merkitykset työelämässä kytkeytyivät merkityksiin yksilölle itselleen ja yksilöä laajempiin merkityksiin. Sisäisen yrittäjyyden nähtiin vaikuttavan pääasiassa myönteisesti omiin uramahdollisuuksiin ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin. Yksilöä laajemmat merkitykset koskivat työnantajaorganisaatioiden suoriutumiskyvyn parantamista ja muiden työntekijöiden työssä suoriutumisen ja hyvinvoinnin tukemista. Oppimisen reflektiopinnat liittyivät kurssilla käytettyihin oppimisaktiviteetteihin, opiskelijoiden aiempiin kokemuksiin työelämästä ja harrastuksista sekä roolimalleilta oppimiseen. Yrittäjyyskasvatuksessa opiskelijoiden näkökulmat ja toiveet tulee ottaa yhä enemmän huomioon, jotta voidaan tukea heidän motivaatiotaan yrittäjyystaitoihin ja taitojen nykyistä tehokkaampaa siirtymistä työelämään.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Kaisa Hytönen, Sanna Ilonen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/126075 Esihenkilöiden tarinoita ammatillisen osaamisen johtamisesta hajautetuissa organisaatioissa 2023-01-19T13:18:46+02:00 Katja Köykkä Katja Vähäsantanen Soila Lemmetty <p>Nopeasti muuttuva, kansainvälistyvä ja teknologisoituva työelämä haastaa organisaatioita jatkuvaan ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Osaamisen johtamista on kuitenkin tutkittu vähän esihenkilöiden omien kokemusten pohjalta ja hajautetuissa organisaatioissa, erityisesti kehitysyhteistyökontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan osaamisen johtamista esihenkilöiden kertomana hajautetuissa ja kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä. Tutkimus toteutettiin narratiivisessa viitekehyksessä. Tutkimusaineisto muodostuu seitsemän esihenkilön haastatteluista, joiden analysoinnissa hyödynnettiin narratiivista lähestymistapaa. Esihenkilöiden kertomuksista muodostettiin kolme tyyppitarinaa, jotka kuvaavat heidän erilaisia kokemuksiaan ammatillisen osaamisen johtamisesta. Tarinoita ovat ”intuitiivinen osaamisen johtaminen”, ”verkostomainen osaamisen johtaminen” ja ”jaettu osaamisen johtaminen”. Tulosten mukaan ammatillinen osaamisen johtaminen näyttäytyy intuitiivisena johtamisena verkostoissa, joissa esihenkilö, tiimit ja yksilöt jakavat vastuuta. Tutkimus tuottaa ymmärrystä siitä, että ammatillisen osaamisen johtaminen hajautetussa organisaatiossa rakentuu eri toimijoiden välisissä suhteissa ja ulottuu organisaation sisäisestä toiminnasta sen ulkopuolisiin verkostoihin. Kun työtä ja johtamista tehdään hajautetusti ja verkostoissa, työorganisaatioissa on oleellista rakentaa osaamisen johtamiselle rakenteet ja yhteiset käytänteet.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Katja Köykkä, Katja Vähäsantanen, Soila Lemmetty https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/127922 ”Sithän mul on mahollisuus pätevänä hakea mihinkä tahansa” 2023-03-22T12:01:56+02:00 Mervi Lahtomaa <p>Työelämän osaamisvaatimusten muuttuessa yksilöt joutuvat neuvottelemaan suhdettaan työelämään uudella tavalla. Koulutettavuus ja työllistettävyys ovat osa nykyisiin, kilpailullisiin työmarkkinoihin sisältyvää diskurssia ja siten osa yksilöiden käsityksiä omista koulutus- ja työuristaan. Avoin yliopistokoulutus kuuluu yliopistojen jatkuvan oppimisen tehtävään, jolla vastataan työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Avoimen väylä puolestaan on avoimiin yliopisto-opintoihin perustuva opiskelijavalintatapa. Tarkastelen tässä artikkelissa, 1) millaisia merkityksiä avoin yliopisto ja avoimen väylä saavat avoimen väylän kautta valittujen aikuisopiskelijoiden koulutus- ja työurilla ja 2) miten avoimen väylän kautta valitut aikuisopiskelijat neuvottelevat koulutettavuudestaan ja työllistettävyydestään opintojensa edetessä. Aineistona ovat opiskelijahaastattelut (N = 10). Narratiivisen analyysin tulosten mukaan avoin yliopisto ja avoimen väylä merkitsivät tärkeitä käännekohtia koulutus- ja työurilla. Avoimessa yliopistossa opiskellessaan haastatellut neuvottelivat suhdettaan yliopistokoulutukseen uudella tavalla. Opiskelun myötä opiskelijan luottamus itseensä opiskelijana lisääntyi, ja hän päätyi hakemaan avoimen väylällä tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinnolta opiskelijat odottavat lisäarvoa koulutus- ja työurilleen ja siten vahvistusta työllistettävyydelle sekä vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksiaan työelämässä.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mervi Lahtomaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/127920 Identiteettityöskentely aikuisbändissä 2023-03-22T11:47:34+02:00 Tuulikki Laes Laura Kiuru <p>Aikuisten bändisoiton harrastaminen on tullut osaksi suomalaista uudistuvaa musiikkikasvatusta vaihtoehtona perinteisemmille myöhäisiän harrastusmuodoille. Tutkimuksessa tarkastellaan aikuisbänditoimintaan osallistumista transformatiivisen oppimisen tilana tarjoumien ja sosiaalisen tunnustamisen näkökulmista. Tavoite on syventää ymmärrystä bändisoittoa harrastavien myöhäisikäisten aikuisten kokemuksista. Miten osallistujien identiteettityöskentely nousee esiin aikuisbändin oppimiskontekstissa? Minkälaisia tarjoumia aikuisbändissä opiskelu ja esiintyminen antavat osallistujille? Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla kuutta bändeihin osallistunutta aikuisopiskelijaa puolistrukturoidulla menetelmällä, jota avustettiin esiintymistilanteiden videoinneilla. Haastatteluissa ilmeni mielekkään ja transformatiivisen oppijaidentiteetin rakentuvan oppimisen kamppailun kautta. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokeminen toteutui bändin ohjaajan ammattitaidon, vastuullisuuden ja monimuotoisessa yhteisössä tapahtuvien neuvotteluiden onnistuessa. Julkiset esiintymiset aikuisbändin osallistujana laajensivat oppimistapahtumaa. Ne loivat tarjoumia oman identiteetin uudelleen konstruointiin sekä musiikin oppijana että yhteiskunnan toimijana.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tuulikki Laes, Laura Kiuru https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/127659 Moraalisen uran ja institutionaalisen minän rakentuminen yliopisto-opintojen alkuvaiheessa 2023-03-10T13:22:14+02:00 Hanna Koivisto Katri Komulainen Hannu Räty <p>Tutkimuksessa selvitettiin ryhmänäkökulmasta toisen vuoden opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoon ja sen yhteisöihin osana toimintatapaa, jolla instituutio kytkee jäsenensä arvoihinsa, normeihinsa ja toimintaansa. Tarkastelussa sovellettiin Erving Goffmanin moraalisen uran, vaiheiden ja asemien sekä institutionaalisen minän käsitteitä. Haastatteluaineiston pohjalta pääteltiin, että uusi opiskelija kohtaa yliopistossa erilaisten asemien seuraannon. Hänen on neuvoteltava moraalista uraansa suhteessa kohtaamiinsa asemiin ja niihin liittyviin hyveisiin. Näissä neuvotteluissa hänelle muodostuu sisäistetty institutionaalinen minuus. Analyysien perusteella hahmoteltiin prototyyppisen moraalisen uran malli. Tuloksia tarkasteltiin muun muassa opintojen alkuvaiheen ohjauksen kehittämisen kannalta, ja pohdittiin moraalisen uran mallin suhdetta nykyisiin ohjauksen ihanteisiin. Lisäksi pohdittiin havainnoissa esille noussutta ”sosiaalisuuden vaatimuksen” merkitystä.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Hanna Koivisto, Katri Komulainen, Hannu Räty https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125067 Tieteen vapaus, minne olet matkalla? 2022-12-01T21:14:48+02:00 Briitta Koskiaho <p>Markkinatalouden tunkeutuminen yliopistoihin Euroopan unionin yliopistopolitiikan tuella uhkaa tieteen ja tutkimuksen vapautta Saksassa.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Briitta Koskiaho https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/130706 Lausunnonantajat vuonna 2022 2023-06-07T12:16:21+03:00 Terhi Kouvo <p>Vuonna 2022 Aikuiskasvatuksessa julkaistiin 13 vertaisarvioitua tiedeartikkelia. Lisäksi toimituskunta käsitteli useita artikkelikäsikirjoituksia. Kiitämme lämpimästi lausunnonantajia!</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Terhi Kouvo https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/126145 Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet kuvaa tavoitettaan osallisuutta epämääräisesti ja kapeasti 2023-01-24T16:00:28+02:00 Miika Kekki Reetta Ronkainen Tanja Seppälä Marjukka Weide <p>Kotoutumiskoulutuksen uudessa perusteasiakirjassa korostuu osallisuuden käsite. Se jää kuitenkin määrittelemättä: osallisuuteen viitataan sekä kapearajaisesti työmarkkinaosallisuutena että epäsuorasti niin, että käsitteen varsinainen merkitys jää avoimeksi. Tutkimuskirjallisuudessa osallisuus edellyttää laaja-alaista sosiaalis-yhteiskunnallista kuulumista ja yhdenvertaisuutta.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Miika Kekki, Reetta Ronkainen, Tanja Seppälä, Marjukka Weide