Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) fi-FI Aikuiskasvatus 0358-6197 Avoimesti suomeksi - mahdoton yhtälö? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/77326 Heikki Silvennoinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 4 274 275 Päätoimittajat paneelissa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/77306 Terhi Kouvo Ulpukka Isopahkala-Bouret Heikki Silvennoinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-17 2018-12-17 38 4 "Kuinka tukea aikuisia kestävän tulevaisuuden rakentajina?" https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/77308 Erja Laakkonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-17 2018-12-17 38 4 348 349 Kohti avartuvaa oikeudenmukaisuuskäsitystä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/77311 Arto O. Salonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-17 2018-12-17 38 4 336 337 Summaries 4/2018 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/77310 Markus Palmén ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-17 2018-12-17 38 4 350 352