Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> fi-FI terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) ke, 12 kesä 2019 13:12:15 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Akateeminen yrittäjyys ja yliopistojen murros https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82981 <p>Talouteen ja työelämään perustuvat tavoitteet ovat suomalaisissa yliopistoissa yhä määräävämpiä. Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys on yliopistojen toimintaa ja akateemista työtä ohjaava uusi toimintatapa. Suorituskeskeisyys, välineellisyys ja yritysmaailman mallit ovat tehneet yliopistoista keskenään kilpailevia tuotantolaitoksia, jotka suoltavat markkinoille ”tuotteita” tutkintoina ja julkaisuina yltääkseen rankinglistojen huippujen joukkoon.</p> Päivi Siivonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82981 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Yrittäjyyttä akatemiaan! https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82983 <p>Yrittäjyys on viime vuosikymmenten korkeakoulupoliittisissa mullistuksissa tunnistettu yliopistojen tehtäväksi ja niiden toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Artikkelissa keskitytään ylikansallisena koulutuspoliittisena virtauksena liikkuvan yrittäjyysdiskurssin kansallisiin ja paikallisiin sovelluksiin. Siinä analysoidaan yliopistokoulutusta ohjaavien sidosryhmien ja yrittäjyysyliopistoksi profiloituneen esimerkkiyliopiston neuvottelua yrittäjyyden huomioimisesta suomalaisessa yliopistokoulutuksessa.&nbsp;Analyysi havainnollistaa, kuinka yrittäjyyttä edistävä poliittinen kielenkäyttö puuttuu yliopistoväen ”vääränlaiseen” asennoitumiseen ja vaatii korkeakoulutuksen roolin ja rakenteen uudelleen suuntaamista haastaen suomalaista akateemista traditiota.<br><br></p> Hanna Laalo, Arto Jauhiainen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82983 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Yrittäjäyhteisön taika https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82984 <p>Artikkelissa tutkitaan, miten suomalaisten korkeakoulujen yrittäjyystoiminnassa konstruoidaan yrittäjän subjektia. Tarkastelen, millaiseksi yrittäjyys toiminnassa kuvataan ja miten yrittäjyyttä pyritään välittämään. Empiirisenä aineistona toimivat 14 korkeakoulun yrittäjyystoimijan internet-sivut, joita analysoin diskurssianalyysin keinoin. Yrittäjyystoiminta hahmottuu tutkimuksessa kahden keskustelun kautta: Yhtäältä se näyttäytyy osana korkeakoulujen ”kolmatta tehtävää,” yhteiskunnallista vaikuttamista ja palvelua. Korkeakoulutus on alkanut jäsentyä yhä enemmän markkina-ajattelun kautta, ja elinkeinoelämän palveleminen on noussut koulutuksessa merkittäväksi. Toisaalta toiminta on osa koulutuspoliittista yrittäjyyskasvatuksen projektia, jossa yrittäjyyttä käsitteleviä sisältöjä on&nbsp;&nbsp;tuotu mukaan koulutukseen, ja ihannesubjektiksi nousee yrittäjämäinen, joustava toimija. Analyysini osoittaa, että toimijat rakentavat kasvuyrittäjämäisiä, innovatiivisia subjekteja. Ne korostavat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen ja innostumisen merkityksiä. Näin ne tuottavat yrittäjäsubjektit positiivisia tunteita performoivina tohkeisina subjekteina. Yrittäjyystoiminta limittää korkeakoulutuksen osaksi kilpailukyky-yhteiskuntaa, joka nostaa innovatiivisuuden ja uudenlaisen yhteisöllisyyden talouden – ja kansallisen edun – lähtökohdiksi.<br><br></p> Henri Koskinen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82984 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Asiantuntijoita, monitaitoisia ja akateemisia yrittäjiä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82982 <p>Artikkelissa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden identiteettien rakentumista tilanteessa, jossa taloudelliset päämäärät ovat muokanneet yliopistojen toimintaa ja arvoja. Tulkitsimme 28 yliopisto-opiskelijan haastattelua siitä näkökulmasta, kuinka he asemoivat itsensä suhteessa akateemisuuden, työllistettävyyden ja yrittäjyyden moraalisiin järjestyksiin ja rakensivat samalla identiteettiään tulkitessaan koulutuspolkuaan ja siirtymää työelämään. Käytimme analyysimenetelmänä identiteetin kolmiulotteista positiointianalyysiä moraalisten järjestysten identifioinnin ohella. Analyysin tuloksena erotimme kolme identiteettipositiota. 1) Kun yliopisto-opiskelijat jäsensivät itseään, koulutuspolkuaan ja siirtymää työelämään akateemisuuden viitekehyksessä, he asemoivat itsensä asiantuntijoiksi, joille yliopistotutkinto merkitsi odotuksia nousujohteisesta urasta työelämässä. 2) Kun omaa polkua jäsennettiin työllistettävyyden viitekehyksessä ja monitaitoisen positiosta käsin, katsottiin, että akateemisten hyveiden ohella tai jopa asemesta opiskelijoilla tulisi olla henkilökohtaisia taitoja ja asenteita, kuten tiimityötaitoja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyisyyttään epävarmoilla työmarkkinoilla. 3) Analyysissä tunnistimme myös akateemisen yrittäjän position, josta käsin yrittäjyys nähtiin itselle todennäköisenä, vaikkakaan ei kovin toivottuna uravaihtoehtona.</p> <p>Artikkeli perustuu&nbsp;Suomen Akatemian projektiin numero 295 958.</p> Katri Komulainen, Inka Hirvonen, Katariina Kaskes, Kati Kasanen, Päivi Siivonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82982 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Yrittäjyyden edistämisen kiperät ja kriittiset kysymykset yliopistoissa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82985 <p>Sivistysyliopisto ja yrittäjyysyliopisto eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Yrittäjyyden edistäminen yliopistoissa kestävästi edellyttää yliopistotoimijoilta kriittisyyttä ja refleksiivisyyttä.</p> <p>Näkökulmateksti perustuu&nbsp;Suomen Akatemian projektiin numero 295&nbsp;960.</p> Ulla Hytti Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82985 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Yli punaisen virran https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82986 <p>Nykyajan yrittäjä on yksinyrittäjä, joka tavoittelee vapautta, mahdollisuutta tehdä työnsä kunnolla ja järjestää elämänsä itsenäisesti. Työn tekeminen muun kuin taloudellisen hyödyn vuoksi ajaa kuitenkin yrittäjän taloudellisesti tukalaan tilanteeseen. Prekaarin yrittäjätyöläisen auttaa pinteestä vain se, että muutetaan kollektiivisesti yhteiskunnallisen toiminnan ehtoja ja valtasuhteita.</p> Eetu Viren Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82986 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Elämää siiloissa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82987 <p>Yliopistoista viritetään tehokkaita ja vaikuttavia organisaatioita&nbsp;liike-elämästä lainatuin managerialismin opein.&nbsp;Sen vahvin vastavoima on tiedeyhteisön kollegiaalisuus. Millaisia&nbsp;seurauksia managerialismilla on yliopistoille ja millainen on sen&nbsp;suhde kollegiaalisuuteen?</p> Jussi Välimaa Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82987 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Tutkimusrahoitus määrittelee tieteen tekemistä ja tutkijuutta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82988 <p>Yliopistossa tutkimusrahoitus määrittelee tutkimusaiheita,&nbsp;tutkimusmenetelmiä ja tutkijuutta. Tutkimukselta vaaditaan&nbsp;vaikuttavuutta, mutta sen laadukkuus kyseenalaistuu nopeassa&nbsp;tutkimuksen ja tiedon tuottamisen tahdissa.</p> Kristiina Hannukainen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82988 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Johdatus yliopistopedagogiikkaan https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82989 <p>Teoksessa tarkastellaan opettamista ja oppimista yliopistopedagogiikan kautta, vaikka otsikko viittaa opettamiseen laajemmin yliopistoissa ja korkeakouluissa.</p> Jani Siirilä Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82989 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Kriittinen yrittäjyysopetus kyseenalaistaa yrittäjyyden reittinä vapauteen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82990 <p>Yrittäjyyttä ei voida korkeakouluissa tarkastella enää yhtenä oppiaineena muiden joukossa, koska se on läsnä kaikkialla ja koskee kaikkia, teoksessa huomautetaan.&nbsp;</p> Kirsi Peura Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82990 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Undergroundista kohti valtavirtaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82991 <p>Teos kuvaa suomalaisen start-up-yrittäjyysbuumin syntyä punoen kuvaukseen Aaltoes-opiskelijayrittäjyysyhteisön ja sen keskeisten toimijoiden tarinat. Lisäksi teoksessa ovat kansainvälisesti tunnettujen peliyritysten Supercellin ja Rovion ja vuosittaisen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin synty- ja kasvutarinat.</p> Sanna Ilonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82991 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Motivaatiokin vaatii ohjaamista https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82992 <p>Psykologian ja kasvatustieteen&nbsp;tutkijoiden artikkeleista koostetussa&nbsp;teoksessa tarkastellaan&nbsp;motivaation ja oppimisen välistä&nbsp;suhdetta koulun viitekehyksessä.</p> Johanna Rantanen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82992 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 ”Aikuiskasvatustiede tuo inhimillistä näkökulmaa työelämän muutokseen” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82993 <p>Tamperelainen&nbsp;Katriina Tapanila, 43, avaa tutkimuksellaan akateemisen työn merkityksellisyyttä. Entä millainen on nyky-yliopiston arvomaailma?</p> Erja Laakkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82993 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Abstraktit, Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82994 Markus Palmén Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82994 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82995 Erja Laakkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82995 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatus 2/2019 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82997 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82997 ke, 12 kesä 2019 00:00:00 +0300