[1]
Forsman, L. 2022. Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller. Ainedidaktiikka. 6, 1 (elo 2022), 87–102. DOI:https://doi.org/10.23988/ad.109905.