[1]
Laherto, A. 2020. Luonnontiedekasvatuksen muuttuvat tavoitteet: luonnontieteellisestä lukutaidosta kestävyyskasvatukseen, toimijuuteen ja tulevaisuusajatteluun. Ainedidaktiikka. 4, 3 (joulu 2020), 41–63. DOI:https://doi.org/10.23988/ad.91998.