(1)
Tani, S.; Aarnio-Linnanvuori, E. Ympäristö- ja kestävyyskasvatus osana ainedidaktiikkaa. AD 2020, 4, 1–3.