(1)
Forsman, L. Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller. AD 2022, 6, 87–102.