(1)
Sulkunen, S.; Luukka, M.-R.; Saario, J.; Veistämö, T. Monilukutaito Lukion Historian Opetuksessa. AD 2019, 3, 2-23.