(1)
Ratinen, I.; Pahtaja, R. Alakoulun Oppilaiden Kokemuksia Ratkaisukeskeisen Ilmastokasvatuksen Toteutuksesta: Havaintoja Oppimisesta Ja Tunteista. AD 2020, 4, 4-22.