(1)
Ratinen, I.; Pahtaja, R. Alakoulun oppilaiden kokemuksia ratkaisukeskeisen ilmastokasvatuksen toteutuksesta: havaintoja oppimisesta ja tunteista. AD 2020, 4, 4-22.