(1)
Vuorenpää, S.; Wolff, L.-A.; Sjöblom, P. Social hållbarhet Och Scientific Literacy I flerspråkiga Naturvetenskapsklassrum . AD 2020, 4, 23–40.