(1)
Kröger, T.; Turunen, V. Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta . AD 2021, 5, 85–103.