(1)
Kröger, T.; Turunen, V. Materiaaliosaamisen Ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä Alakoulun käsityönopetuksen Materiaaliosaamisen Ydinaineksesta. AD 2021, 5, 85–103.