Forsman, L. (2022). Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller. Ainedidaktiikka, 6(1), 87–102. https://doi.org/10.23988/ad.109905