Itäkare, S. (2023). Kohti notkeaa ja yhdenvertaista varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta. Ainedidaktiikka, 7(1), 3–27. https://doi.org/10.23988/ad.112121