Vuopala, E., Harmoinen, S., Laru, J., & Näykki, J. (2023). Alakoululaiset yhteisöllisinä oppijoina– Tapaustutkimus 4. luokkalaisten STEAM-projektin kontekstissa  . Ainedidaktiikka, 7(1), 51–72. https://doi.org/10.23988/ad.120462