Vidbäck, A., Iiskala, T., & Mikkilä-Erdmann, M. (2023). Opettajien kokemuksia tiedelukutaidon opetuksen haasteista alakoulussa. Ainedidaktiikka, 7(2), 3–24. https://doi.org/10.23988/ad.130713