Aarnio-Linnanvuori, E. (2018). Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvo-latautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina. Ainedidaktiikka, 2(1), 79–84. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/71144