Sulkunen, S., Luukka, M.-R., Saario, J., & Veistämö, T. (2019). Monilukutaito lukion historian opetuksessa. Ainedidaktiikka, 3(2), 2-23. https://doi.org/10.23988/ad.76111