Puustinen, M. (2018). Aidosti akateeminen aineenopettajien koulutus?. Ainedidaktiikka, 2(2), 74-80. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459