Laherto, A. (2020). Luonnontiedekasvatuksen muuttuvat tavoitteet: luonnontieteellisestä lukutaidosta kestävyyskasvatukseen, toimijuuteen ja tulevaisuusajatteluun. Ainedidaktiikka, 4(3), 41–63. https://doi.org/10.23988/ad.91998