Leivo, J., Ruth, O., & Muukkonen, P. (2020). Ajattelun taidon tasot maantieteen ylioppilaskokeessa taloudellisen kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa. Ainedidaktiikka, 4(3), 64–101. https://doi.org/10.23988/ad.92201