Vuorenpää, S., Wolff, L.-A., & Sjöblom, P. (2020). Social hållbarhet och scientific literacy i flerspråkiga naturvetenskapsklassrum . Ainedidaktiikka, 4(3), 23–40. https://doi.org/10.23988/ad.97377