Hildén, R., von Zansen, A., & Laihanen, E. (2021). Studiosta steissille – Multimodaaliset kuuntelutehtävät ylioppilastutkinnon pitkien oppimäärien kielikokeissa 2018. Ainedidaktiikka, 5(1), 43–65. https://doi.org/10.23988/ad.99186