Forsman, Liselott. 2022. ”Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller”. Ainedidaktiikka 6 (1):87–102. https://doi.org/10.23988/ad.109905.