Itäkare, Susanna. 2023. ”Kohti notkeaa ja yhdenvertaista varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta”. Ainedidaktiikka 7 (1):3-27. https://doi.org/10.23988/ad.112121.