Vuopala, Essi, Sari Harmoinen, Jari Laru, ja Jussi Näykki. 2023. ”Alakoululaiset yhteisöllisinä oppijoina– Tapaustutkimus 4. luokkalaisten STEAM-projektin kontekstissa  ”. Ainedidaktiikka 7 (1):51-72. https://doi.org/10.23988/ad.120462.