Puustinen, Mikko. 2018. Aidosti Akateeminen Aineenopettajien Koulutus?. Ainedidaktiikka 2 (2), 74-80. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459.