Puustinen, Mikko. 2018. ”Aidosti Akateeminen Aineenopettajien Koulutus?”. Ainedidaktiikka 2 (2), 74-80. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459.