Kröger, Tarja, ja Virpi Turunen. 2021. ”Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta ”. Ainedidaktiikka 5 (1):85–103. https://doi.org/10.23988/ad.99219.