Tani, S. ja Aarnio-Linnanvuori, E. (2020) ”Ympäristö- ja kestävyyskasvatus osana ainedidaktiikkaa”, Ainedidaktiikka, 4(3), ss. 1–3. doi: 10.23988/ad.100118.