Forsman, L. (2022) ”Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller”, Ainedidaktiikka, 6(1), ss. 87–102. doi: 10.23988/ad.109905.