Aarnio-Linnanvuori, E. (2018) ”Ympäristö ylittää oppiainerajat: Arvo-latautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina”, Ainedidaktiikka, 2(1), ss. 79–84. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/71144 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).