Puustinen, M. (2018) ”Aidosti akateeminen aineenopettajien koulutus?”, Ainedidaktiikka, 2(2), ss. 74-80. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459 (Viitattu: 17helmikuuta2020).