Puustinen, M. (2018) Aidosti akateeminen aineenopettajien koulutus?, Ainedidaktiikka, 2(2), ss. 74-80. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459 (Viitattu: 27kesäkuuta2019).