Rantala, J. (2018) ”Historiakasvatusta totuudenjälkeisenä aikana”, Ainedidaktiikka, 2(2), ss. 71-73. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76695 (Viitattu: 7kesäkuuta2020).