Juuti, K., Kairavuori, S. ja Kallioniemi, A. (2018) ”Opettajankoulutusfoorumin hankkeet tuottavat kiinnostavia ainedidaktisia ilmiöitä”, Ainedidaktiikka, 2(2), ss. 1-1. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/77421 (Viitattu: 15syyskuuta2019).