Tani, S., Hilander, M. ja Leivo, J. (2020) ”Ilmastonmuutos lukion opetussuunnitelmissa ja maantieteen oppikirjoissa”, Ainedidaktiikka, 4(2), ss. 3–24. doi: 10.23988/ad.88063.