Laherto, A. (2020) ”Luonnontiedekasvatuksen muuttuvat tavoitteet: luonnontieteellisestä lukutaidosta kestävyyskasvatukseen, toimijuuteen ja tulevaisuusajatteluun”, Ainedidaktiikka, 4(3), ss. 41–63. doi: 10.23988/ad.91998.