Hildén, R., von Zansen, A. ja Laihanen, E. (2021) ”Studiosta steissille – Multimodaaliset kuuntelutehtävät ylioppilastutkinnon pitkien oppimäärien kielikokeissa 2018”, Ainedidaktiikka, 5(1), ss. 43–65. doi: 10.23988/ad.99186.