Kröger, T. ja Turunen, V. (2021) ”Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta ”, Ainedidaktiikka, 5(1), ss. 85–103. doi: 10.23988/ad.99219.